Serie C: Flying Donkeys Empoli – Ferrara Hockey – Giornata 11/14 – Empoli

Serie C: Flying Donkeys Empoli – Ferrara Hockey – Giornata 11/14 – Empoli