Serie C: Ferrara Hockey – Flying Donkeys Empoli – Giornata 4/14 – Ferrara

Serie C: Ferrara Hockey – Flying Donkeys Empoli – Giornata 4/14 – Ferrara